Cookies en privacybeleid

Hieronder vindt u het cookie- en privacybeleid voor klanten en partners.

Cookies en privacybeleid

Hieronder vindt u het cookie- en privacybeleid voor klanten en partners.

Privacybeleid

1. Inleiding

In het kader van de dagelijkse werkzaamheden bij CUBIC behandelt het bedrijf een aantal persoonsgegevens van bezoekers op onze website, en van al onze klanten en partners. CUBIC besteedt veel aandacht aan de vertrouwelijke en veilige behandeling van alle persoonlijke gegevens. In deze policy leest u meer over hoe CUBIC omgaat met persoonsgegevens van onze klanten, partners en anderen.

Het verzamelen en behandelen van persoonlijke gegevens gebeurt altijd in overeenstemming met de geldende algemene verordening inzake gegevensbescherming, en het bedrijf behandelt persoonlijke gegevens alleen als dat nodig is. Bovendien is CUBIC zich ervan bewust dat het bedrijf alleen de persoonlijke gegevens mag behandelen die nodig zijn om het doel te bereiken, en de gegevens mogen alleen worden doorgegeven aan een derde partij, als er een duidelijke en onpartijdige basis is.

1.1 Verantwoordelijke gegevens

CUBIC wordt beschouwd als verantwoordelijke voor de verzamelde persoonsgegevens van klanten, partners en anderen. Hieronder vindt u alle relevante contactgegevens:

Naam: CUBIC-Modulsystem A/S

Adres: Skjoldborgsgade 21, DK-9700 Brønderslev

BTW-nr.: 57 81 77 12

E-mail: info@cubic.eu

2. Verwerking van persoonsgegevens en het relevante doel

2.1 Bezoeken op onze website

U heeft toegang tot onze website via uw pc, telefoon, tablet of een ander apparaat. Het bedrijf past cookies toe op de website om informatie te verkrijgen over uw gedrag en uw gebruik van de website. Wij verwijzen hier naar het cookiebeleid, dat u gevraagd wordt te aanvaarden wanneer u onze website bezoekt. Het cookiebeleid bevat een nadere beschrijving van de voorwaarden voor het verkrijgen, bewaren, doorgeven en verwijderen van bovengenoemde informatie.

Het is mogelijk om de cookies te verwijderen of te blokkeren. In ons cookiebeleid kunt u hier alles over lezen. Als u de cookies blokkeert, loopt u echter het risico dat u geen volledige toegang heeft tot alle inhoud, of dat de website niet goed werkt.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt onderstaande informatie verzameld: Een unieke ID en technische informatie over uw computer, tablet of mobiele telefoon, uw IP-nummer, uw geografische locatie, uw leeftijdsgroep en de pagina's die u bezoekt (interesses). Uit het bovenstaande kan ons bedrijf u niet identificeren en de informatie wordt enkel gebruikt om het gebruik van onze website te optimaliseren.

Voor zover u uw uitdrukkelijke toestemming geeft en de informatie zelf invoert, verwerken wij bovendien uw persoonsgegevens in de vorm van naam, telefoonnummer, land, e-mail en adres. Meestal zal dit verband houden met het opzetten van een login op onze website, en met het aanmelden voor ons opleidingsprogramma of onze nieuwsbrief. In dat geval correleren wij de informatie met de bovengenoemde gegevens over uw gedrag op onze website. Het doel hiervan is om onze website en marketing te optimaliseren, en relevante inhoud te tonen op onze website, en in de media waar wij ons vermarkten de volgende keer dat u een van deze pagina's bezoekt. Door de gegevens te correleren zorgen wij ervoor dat u uitsluitend relevante gegevens van ons te zien krijgt op onze website, of op andere sites of platforms.

2.2 Ontvangst van onderzoeken

Wanneer u per post, via onze website (contactformulier) of social media een aanvraag bij ons indient, behandelen wij de daarin opgenomen persoonsgegevens. Zoals hierboven vermeld, wordt u gevraagd om uw naam, e-mail, telefoonnummer, eventuele werkplek en het doel van uw aanvraag op te geven. Wij verzamelen de informatie om uw aanvraag te kunnen behandelen.

Als u contact opneemt via LinkedIn, ontvangen wij van LinkedIn bepaalde informatie over u in de vorm van bijvoorbeeld uw naam en een foto. De ontvangen informatie is echter afhankelijk van uw privé instellingen op LinkedIn.

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, noteren wij - indien relevant - uw naam en het doel van de aanvraag. Zo kunnen wij de verzoeken van onze klanten opvolgen en documenteren. Daarom moet u weten dat wij in sommige gevallen de via de telefoon gegeven voorwaarden in ons systeem invoeren.

2.3 Aanmelden voor nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor nieuwsbrieven via onze website, leadadvertentieformulier op sociale media zoals Facebook of LinkedIn, of door contact op te nemen. Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, verzamelen wij uw persoonsgegevens in de vorm van naam en e-mailadres. De persoonsgegevens worden weer verwijderd als u uw toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven intrekt. Neem contact op per e-mail of telefoon om u af te melden. U kunt zich altijd afmelden via een link in onze nieuwsbrief.

2.4 Aanmelden als partner

U kunt CUBIC partner worden, als u/uw bedrijf een vaste klant bent. U krijgt dan toegang tot waardevolle informatie over onze producten, die niet beschikbaar is voor anderen. U/uw bedrijf kan partner worden door u in te schrijven op onze website.

2.5 Downloaden van documenten

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens wanneer u documenten van onze partnerwebsite downloadt. Verder bieden wij de mogelijkheid om divers materiaal van cubic.eu te downloaden. Als u van deze site downloadt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de vorm van naam, e-mailadres en bedrijfsnaam. Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens weer als u uw toestemming intrekt, wat altijd kan door contact met ons op te nemen per mail of telefoon.

2.6 Het aangaan van overeenkomsten

Wij doen alleen zaken met ondernemers/partners, maar omdat wij altijd overeenkomsten aangaan met een specifieke contactpersoon, verwerken wij doorgaans een aantal persoonsgegevens van de persoon in kwestie. Wij registreren de naam, e-mail, direct telefoonnummer en mobiel nummer van de contactpersoon, zodat wij direct contact kunnen opnemen. Gevoelige persoonsgegevens worden nooit geregistreerd.

Daarnaast registreren we soms gegevens over de interesses van de contactpersoon of de vraag van de persoon in kwestie/het bedrijf naar de producten van CUBIC. Dit wordt enkel ingevoerd om de best mogelijke klantendienst aan te bieden.

2.7 Betalingstransacties

Bij CUBIC hebben we een debiteurenregister met naam, adres, telefoonnummer en e-mail van alle debiteuren. Als de debiteur een bedrijf is, zijn het meestal de bedrijfsnaam en de contactgegevens die worden geregistreerd, maar er kan ook een contactpersoon zijn. Alle gegevens worden geregistreerd in ons financieel systeem, en ze worden uitsluitend gebruikt om de overeengekomen diensten te regelen.

2.8 Deelname aan cursussen/opleidingen

CUBIC organiseert een aantal cursussen/opleidingsarrangementen voor klanten, die zich moeten registreren om zich in te schrijven. Het bedrijf verwerkt alle contactgegevens van de deelnemers aan het arrangement in de vorm van hun naam, werkplek en e-mailadres. Dit is nodig om de inschrijvingen voor de cursussen/opleidingen te verwerken. De inschrijflijsten worden 18 maanden bewaard, omdat de inschrijflijsten nodig zijn voor het bijwerken van het certificaat van de betreffende klant.

Als je deelneemt aan een arrangement, houd er dan rekening mee dat we in sommige gevallen foto's maken van de training, en deze delen op onze website en/of social media. Het doel hiervan is om de georganiseerde cursussen/trainingen en het bedrijf in het algemeen te brandmerken. Indien u niet wenst deel te nemen aan de foto's, gelieve ons dit te melden bij aanvang van de sessie.

2.9 Gebruik van het CUBIC-netwerk

Op alle CUBIC locaties is een netwerk opgezet. Als de identiteit van de gasten bekend is bij het bedrijf, kunnen zij een login krijgen op het gastnetwerk, en verbinding maken met het netwerk, op voorwaarde dat de apparatuur andere systemen niet stoort. Het netwerk kan en mag alleen worden gebruikt voor internettoegang - directe toegang tot interne systemen is niet toegestaan vanuit het gastennetwerk. Wij registreren de apparaten die gebruik maken van het gastnetwerk.

3. Beëindiging van klant- en samenwerkingsvoorwaarden en spaarperiode

De Deense wet op de gegevensbescherming bevat geen voorschriften over wanneer persoonsgegevens moeten worden gewist. Dit moet worden besloten door CUBIC als verantwoordelijke in de individuele situatie. Het moet vooral worden beoordeeld, als het opslaan van de persoonlijke gegevens een feitelijk doel dient, of als we verplicht zijn om specifieke informatie of documenten te bewaren volgens de wet.

CUBIC schat dat er een feitelijke reden is om de persoonlijke gegevens te bewaren om de geschiedenis met betrekking tot klant- en samenwerkingsrelaties te documenteren, en de mogelijkheid om de stappen te zien die eerder voor u als klant of partner zijn ondernomen. De persoonlijke gegevens die door ons worden gebruikt voor het beheer van contractuele voorwaarden zullen niet worden verwijderd volgens ons geldig verwijderingsbeleid, totdat de contractuele voorwaarden zijn beëindigd. Wij bewaren contracten en andere overeenkomsten, of correspondentie bij de gesloten overeenkomst, echter altijd tot 5 jaar na afloop van de klant- of samenwerkingsovereenkomst. Deze maatregel wordt genomen om te voldoen aan de bewaarplicht van de Deense boekhoudwet en om de gesloten overeenkomsten te documenteren.

Bovendien bewaren wij al het boekhoudmateriaal gedurende 5 jaar na afloop van het boekjaar waarin de boekhouding is gevoerd. Dit is nodig om de bewaarplicht van de Deense boekhoudwet na te leven. Wij verwijderen ook geen persoonlijke gegevens, als het nodig is om een juridische claim vast te stellen of te verdedigen, bijvoorbeeld als er een geschil is vanwege openstaande schulden tussen CUBIC en de klant/partner.

Alle andere persoonsgegevens worden momenteel verwijderd, wanneer wij inschatten dat er geen reden meer is om ze te behandelen. Hierbij richten wij ons op de categorie van de persoonsgegevens, het doel van het bewaren van de gegevens en uw belang bij het laten verwijderen van de informatie. Wij verwijderen bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens die u bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief hebt verstrekt, als u zich weer wilt afmelden.

4. Veiligheid, overdracht of doorgifte van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door CUBIC vertrouwelijk behandeld, en wij hebben een aantal technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen toevallige of illegale vernietiging, verbeurdverklaring of aantasting, en om te voorkomen dat ze bekend worden bij onbevoegden, dat er misbruik van wordt gemaakt, of dat ze worden behandeld in strijd met de Deense wet op de gegevensbescherming.

CUBIC behandelt alle gegevens vertrouwelijk en geeft ze niet door aan derden, tenzij er speciale redenen zijn. Er kunnen zich specifieke gevallen voordoen waarin wij de opdracht krijgen om relevante persoonsgegevens door te geven aan onze advocaat of accountant in verband met de behandeling van juridische geschillen of het opstellen van jaarrekeningen.

5. Uw rechten

U heeft een aantal rechten ten opzichte van CUBIC, aangezien wij met uw persoonsgegevens omgaan. Hieronder leest u daar meer over, maar u kunt ook contact met ons opnemen als u vragen heeft.

Wij streven ernaar alle verzoeken zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen, te beantwoorden. Als wij niet aan uw verzoek voldoen volgens de onderstaande punten, hebt u het recht een klacht in te dienen bij het Deense bureau voor gegevensbescherming.

5.1 Recht op toegang tot eigen persoonsgegevens

U hebt het recht te vernemen welke persoonsgegevens wij van u hebben. Een verzoek om toegang te krijgen moet aan ons worden gericht en hoeft niet te worden gestaafd. Met andere woorden, u hebt het recht te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt, het doel ervan, waar wij de informatie vandaan hebben gehaald, hoe lang ze worden bewaard en met wie ze eventueel worden gedeeld.

5.2 Recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens

In het geval dat CUBIC foutieve of misleidende persoonlijke gegevens over u verwerkt, heeft u het recht om ons te vragen de informatie te corrigeren. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zullen wij beslissen of de informatie moet worden gecorrigeerd.

5.3 Recht op verwijdering

In sommige gevallen zijn wij verplicht uw persoonsgegevens te wissen. Dit geldt, als er geen gemotiveerd doel meer is om de persoonsgegevens te behandelen, als een toestemming wordt ingetrokken, als de persoonsgegevens onrechtmatig zijn behandeld, of als ze moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen, en in sommige gevallen, als er bezwaar wordt gemaakt tegen de behandeling. Wij hebben deze rechten toegestaan in het verwijderingsbeleid van CUBIC.

5.4 Recht van uitzondering

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze behandeling van uw persoonsgegevens. Als wij een uitzondering van u ontvangen, zullen wij beoordelen of wij de behandeling van de persoonsgegevens moeten beperken, totdat is nagegaan of de legitieme belangen prevaleren boven de belangen van de klant.

5.5 Gegevensoverdraagbaarheid

In sommige gevallen hebt u het recht uw persoonsgegevens op te vragen in een gewoon toegepast en machinaal leesbaar formaat, zodat ze kunnen worden toegepast voor overdracht aan een andere gegevensverantwoordelijke. Indien technisch mogelijk kunnen wij de informatie rechtstreeks aan de nieuwe verantwoordelijke doorgeven.

5.6 Herroeping van de toestemming

Als u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze altijd intrekken. Wij stoppen dan met de behandeling van de informatie die aan de toestemming verbonden is, als er geen andere wettelijke gronden zijn om de persoonsgegevens te behandelen.

5.7 Klachteninstructies voor het Deense bureau voor gegevensbescherming

Als u bezwaar hebt tegen onze behandeling van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u dringend contact met ons op te nemen. U hebt echter altijd het recht een klacht in te dienen bij het Deense Bureau voor gegevensbescherming over onze behandeling en bewaring van persoonsgegevens. De contactgegevens van het Deense bureau voor gegevensbescherming vindt u op www.datatilsynet.dk.

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Een cookie is geen programma dat schadelijke programma's of virussen kan bevatten.

Hoe/waarom de homepage cookies gebruikt

Cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de homepage. Cookies helpen ons een overzicht te krijgen van uw bezoek aan de homepage, zodat wij de homepage voortdurend kunnen optimaliseren en aanpassen aan uw wensen en interesses. Cookies onthouden bijvoorbeeld wat u in een winkelwagentje hebt gelegd, of u de pagina eerder hebt bezocht, of u bent ingelogd en welke talen en valuta u op de homepage wilt zien. Wij gebruiken ook cookies om onze advertenties op andere homepages op u te richten. In het algemeen worden cookies gebruikt als onderdeel van onze diensten om u zo relevant mogelijke inhoud te tonen.

Hoe lang worden cookies bewaard?

Hoe lang cookies op uw apparaat worden bewaard, kan variëren. Het tijdstip waarop ze zullen verlopen wordt berekend vanaf de laatste datum waarop u de homepage bezocht. Wanneer cookies verlopen, worden ze automatisch verwijderd. U kunt hieronder een volledige lijst van cookies bekijken.

Zo kunt u uw cookies weigeren of verwijderen

U kunt cookies op uw computer, tablet of telefoon altijd weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Waar deze instellingen te vinden zijn hangt af van het type browser dat u gebruikt. Als u de instellingen wijzigt, moet u er rekening mee houden dat u sommige functies en diensten niet kunt gebruiken omdat deze afhankelijk zijn van het feit of de homepage de door u gemaakte keuzes kan onthouden.
U kunt er hier voor kiezen geen cookies van Google Analytics te ontvangen.

Cookies verwijderen

U kunt cookies verwijderen die u eerder hebt geaccepteerd. Als u een pc met een recente versie van een browser gebruikt, kunt u uw cookies verwijderen met deze sneltoetsen: CTRL + SHIFT + Delete.

Als de sneltoetsen niet werken en/of als u een Apple-computer gebruikt, moet u nagaan welke browser u gebruikt en vervolgens op de desbetreffende link klikken:

 

Onthoud: Als u verschillende browsers gebruikt, moet u de cookies in alle browsers verwijderen.

Heeft u nog vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze informatie en/of onze verwerking van persoonsgegevens vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. De cookieverklaring zelf wordt maandelijks bijgewerkt via Cookie Informatie. Als u vragen heeft over de Cookie Informatie, kunt u een e-mail sturen naar info@cookieinformation.com.