Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Bij CUBIC zijn we ervan overtuigd dat aantrekkelijke inkomsten hand in hand gaan met een verantwoorde manier van zakendoen. Daarom wensen wij een voortdurende dialoog met onze werknemers, klanten, partners, leveranciers, de maatschappij om ons heen en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat wij de dagelijkse uitdagingen op een open en verantwoordelijke manier aangaan.

Mensenrechten

1. CUBIC steunt en respecteert de bescherming van internationaal geproclameerde mensenrechten binnen onze invloedssfeer.

2. CUBIC is niet medeplichtig aan schendingen van de mensenrechten.

Arbeid

3. De CUBIC verdedigt de vrijheid van vereniging en de daadwerkelijke erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen.

4. CUBIC steunt de uitbanning van alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid.

5. CUBIC steunt een effectieve afschaffing van kinderarbeid.

6. De CUBIC steunt de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

Milieu

7. CUBIC steunt een voorzorgsbenadering van milieu uitdagingen.

8. CUBIC neemt initiatieven ter bevordering van een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu.

9. CUBIC stimuleert de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën. Lees meer over het milieubeleid van CUBIC hier.

Anticorruptie

10. CUBIC bestrijdt alle vormen van corruptie, met inbegrip van afpersing en omkoping.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Bij CUBIC zijn we ervan overtuigd dat aantrekkelijke inkomsten hand in hand gaan met een verantwoorde manier van zakendoen. Daarom wensen wij een voortdurende dialoog met onze werknemers, klanten, partners, leveranciers, de maatschappij om ons heen en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat wij de dagelijkse uitdagingen op een open en verantwoordelijke manier aangaan.

Mensenrechten

1. CUBIC steunt en respecteert de bescherming van internationaal geproclameerde mensenrechten binnen onze invloedssfeer.

2. CUBIC is niet medeplichtig aan schendingen van de mensenrechten.

Arbeid

3. De CUBIC verdedigt de vrijheid van vereniging en de daadwerkelijke erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen.

4. CUBIC steunt de uitbanning van alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid.

5. CUBIC steunt een effectieve afschaffing van kinderarbeid.

6. De CUBIC steunt de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

Milieu

7. CUBIC steunt een voorzorgsbenadering van milieu uitdagingen.

8. CUBIC neemt initiatieven ter bevordering van een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu.

9. CUBIC stimuleert de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën. Lees meer over het milieubeleid van CUBIC hier.

Anticorruptie

10. CUBIC bestrijdt alle vormen van corruptie, met inbegrip van afpersing en omkoping.