Cookies og privatlivspolitik

Nedenfor finder du vores politik om cookies og beskyttelse af personlige oplysninger for kunder og partnere.

Cookies og privatlivspolitik

Nedenfor finder du vores politik om cookies og beskyttelse af personlige oplysninger for kunder og partnere.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1. Indledning

Som en del af det daglige arbejde hos CUBIC behandler virksomheden en række personlige oplysninger om besøgende på vores websted og om alle vores kunder og partnere. CUBIC lægger stor vægt på at behandle alle personlige oplysninger fortroligt og sikkert. I denne politik kan du læse mere om, hvordan CUBIC behandler personoplysninger om vores kunder, partnere og andre.

Indsamling og behandling af personoplysninger sker altid i overensstemmelse med den gældende generelle databeskyttelsesforordning, og virksomheden behandler kun personoplysninger, hvis der er behov for det. Endvidere er CUBIC yderst opmærksom på, at virksomheden kun må behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at nå formålet, og at oplysningerne kun må videregives til tredjemand, hvis der er et klart og uvildigt grundlag.

1.1 Ansvarlige data

CUBIC anses for at være dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles om kunder, partnere og andre. Nedenfor finder du alle relevante kontaktoplysninger:

Navn: CUBIC-Modulsystem A/S

Adresse: Skjoldborgsgade 21, DK-9700 Brønderslev

Moms nr.: 57 81 77 12

E-mail: info@cubic.eu

2. Håndtering af personoplysninger og det relevante formål

2.1 Besøg på vores websted

Du har adgang til vores websted via din pc, telefon, tablet eller enhver anden enhed. Virksomheden anvender cookies på webstedet for at få oplysninger om din adfærd og din brug af webstedet. Her henviser vi til cookiepolitikken, som du bliver bedt om at acceptere, når du besøger vores hjemmeside. Cookiepolitikken indeholder en yderligere beskrivelse af betingelserne for fremskaffelse, opbevaring, overførsel og sletning af ovennævnte oplysninger.

Det er muligt at slette eller blokere cookies. I vores cookiepolitik kan du læse alt om dette. Hvis du blokerer for cookies, kan du dog risikere, at du ikke har fuld adgang til alt indhold, eller at hjemmesiden ikke fungerer korrekt.

Når du besøger vores websted, indsamles nedenstående oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, din geografiske placering, din aldersgruppe og de sider, du besøger (interesser). Vores virksomhed kan ikke identificere dig ud fra ovenstående, og oplysningerne anvendes udelukkende til at optimere brugen af vores websted.

I det omfang du giver dit udtrykkelige samtykke og selv indtaster oplysningerne, behandler vi desuden dine personoplysninger i form af navn, telefonnummer, land, e-mail og adresse. Typisk vil det være i forbindelse med en oprettelse af et login på vores websted og ved tilmelding til vores uddannelsesprogram eller nyhedsbrev. I det tilfælde korrelerer vi oplysningerne med ovenstående oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside. Formålet er at optimere vores hjemmeside og markedsføring og vise relevant indhold på vores hjemmeside og i de medier, hvor vi markedsfører os, næste gang du besøger en af disse sider. Ved at korrelere dataene sikrer vi, at du udelukkende får vist relevante data fra os på vores websted eller på andre websteder eller platforme.

2.2 Modtagelse af henvendelser

Når du sender en henvendelse til os pr. mail, via vores websted (kontaktformular) eller sociale medier, behandler vi de personlige oplysninger, der er inkluderet. Som nævnt ovenfor vil du blive bedt om at oplyse dit navn, e-mail, telefonnummer, evt. arbejdsplads og formålet med din henvendelse. Vi indsamler disse oplysninger for at kunne behandle din henvendelse.

Hvis du tager kontakt via LinkedIn, vil vi modtage visse oplysninger om dig fra LinkedIn i form af f.eks. dit navn og et billede. Hvilke oplysninger der modtages, afhænger dog af dine private indstillinger på LinkedIn.

Når du kontakter os pr. telefon, noterer vi - hvis det er relevant - dit navn og formålet med henvendelsen. Det vil således være muligt for os at følge op og dokumentere de anmodninger, vi modtager fra vores kunder. Du skal derfor være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde indtaster de relevante betingelser, der er givet over telefonen, i vores system.

2.3 Tilmelding til nyhedsbreve

Du kan tilmelde dig nyhedsbreve på vores websted, via formularen til leadannoncer på sociale medier som Facebook eller LinkedIn eller ved at tage kontakt. Når du tilmelder dig et nyhedsbrev, indsamler vi dine personlige oplysninger i form af navn og e-mailadresse. Personoplysningerne bliver slettet igen, hvis du trækker dit samtykke til at modtage nyhedsbreve tilbage. Du bedes tage kontakt via e-mail eller telefon for at afmelde dig. Du kan altid afmelde dig via et link i vores nyhedsbrev.

2.4 Tilmelding som partner

Du kan blive CUBIC-partner, hvis du/din virksomhed er en fast kunde. Du får så adgang til værdifulde oplysninger om vores produkter, som ikke er tilgængelige for andre. Du/din virksomhed kan blive partner ved at tilmelde dig på vores websted.

2.5 Download af dokumenter

Vi indsamler ingen personlige oplysninger, når du downloader dokumenter fra vores partnerwebsted. Desuden tilbyder vi mulighed for at downloade forskelligt materiale fra cubic.eu. Hvis du downloader fra dette websted, indsamler vi dine personoplysninger i form af navn, e-mailadresse og firmanavn. Vi sletter dine personlige data igen, hvis du trækker dit samtykke tilbage, hvilket altid kan ske ved at kontakte os pr. mail eller telefon.

2.6 Indgåelse af aftaler

Vi handler kun med virksomhedsejere/partnere, men da vi altid indgår aftaler med en specifik kontaktperson, vil vi typisk håndtere en række personoplysninger om den pågældende person. Vi registrerer navn, e-mail, direkte telefonnummer og mobilnummer på kontaktpersonen, så vi kan tage direkte kontakt. Følsomme personoplysninger registreres aldrig.

Desuden registrerer vi nogle gange oplysninger om kontaktpersonens interesser eller den pågældende persons/virksomhedens anmodning om CUBIC's produkter. Dette registreres udelukkende for at kunne tilbyde den bedst mulige kundeservice.

2.7 Betalingsforretninger

Hos CUBIC har vi et debitorregister med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på alle debitorer. Hvis debitor er en virksomhed, vil det typisk være virksomhedens navn og kontaktoplysninger, som er registreret, men der kan også være en kontaktperson. Alle oplysninger registreres i vores finansielle system, og de anvendes udelukkende til at afregne de aftalte ydelser.

2.8 Deltagelse i kurser/uddannelse

CUBIC organiserer en række kurser/uddannelsesarrangementer for kunder, som skal tilmelde sig for at kunne tilmelde sig. Virksomheden håndterer alle kontaktoplysninger om deltagerne i arrangementet i form af deres navn, arbejdsplads og e-mailadresse. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne håndtere tilmeldingerne til kurserne/uddannelserne. Tilmeldingslisterne opbevares i 18 måneder, da tilmeldingslisterne er nødvendige, når vi opdaterer certifikatet for den pågældende kunde.

Hvis du deltager i et arrangement, skal du være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde tager billeder af træningssessionen og deler dem på vores websted og/eller sociale medier. Formålet er at skabe et branding af de kurser/uddannelser, der arrangeres, og af virksomheden generelt. Hvis du ikke ønsker at deltage på billederne, bedes du give os besked herom ved starten af sessionen.

2.9 Anvendelse af CUBIC's netværk

Netværket er etableret på alle CUBIC-lokationer. Hvis gæsternes identitet er kendt af virksomheden, kan de få et login til gæstenetværket og oprette forbindelse til netværket, forudsat at udstyret ikke forstyrrer andre systemer. Netværket kan og må kun anvendes til internetadgang - direkte adgang til interne systemer er ikke tilladt fra gæstenetværket. Vi logger de enheder, som anvender gæstenetværket.

3. Opsigelse af kunde- og samarbejdsbetingelser og opsparingsperiode

Den danske databeskyttelseslov indeholder ikke bestemmelser om, hvornår personoplysninger skal slettes. Dette skal afgøres af CUBIC som dataansvarlig i den enkelte situation. Det bør især vurderes, om opbevaring af personoplysningerne tjener et sagligt formål, eller om vi er forpligtet til at opbevare bestemte oplysninger eller dokumenter i henhold til loven.

CUBIC vurderer, at der er en saglig grund til at gemme personoplysningerne for at dokumentere historikken i forbindelse med kunde- og samarbejdsrelationer og muligheden for at se de skridt, der tidligere er taget for dig som kunde eller partner. De personoplysninger, som vi anvender til at administrere kontraktforhold, vil ikke blive slettet i henhold til vores gyldige slettepolitik, før kontraktforholdet er ophørt. Vi opbevarer dog altid kontrakter og andre aftaler eller korrespondance, der er knyttet til den indgåede aftale, i 5 år efter kunde-/samarbejdsaftalens udløb. Denne foranstaltning er truffet for at opfylde den danske bogføringslovs krav om opbevaring og for at dokumentere de indgåede aftaler.

Desuden opbevarer vi altid alt bogføringsmateriale i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, hvor regnskabet er blevet ført. Dette er påkrævet for at overholde bogføringslovens opbevaringskrav. Vi sletter heller ikke personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at fastslå eller forsvare et retskrav, f.eks. hvis der er en tvist på grund af udestående gæld mellem CUBIC og kunden/partneren.

Alle andre personoplysninger slettes i øjeblikket, når vi vurderer, at der ikke længere er grund til at behandle dem. Her fokuserer vi på kategorien af personoplysningerne, formålet med at opbevare oplysningerne og din interesse i at få oplysningerne slettet. F.eks. sletter vi de personlige data, der er givet, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, hvis du vælger at afmelde dig igen.

4. Sikkerhed, overførsel eller fremsendelse af personoplysninger

Dine personoplysninger behandles fortroligt af CUBIC, og vi har truffet en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse og for at forhindre, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller behandles i strid med den danske databeskyttelseslov.

CUBIC behandler alle data fortroligt, og vi videregiver dem ikke til tredjepart, medmindre der er særlige grunde. Der kan være særlige tilfælde, hvor vi bliver pålagt at videregive relevante personoplysninger til vores advokat eller revisor i forbindelse med behandling af retstvister eller udarbejdelse af årsregnskaber.

5. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til CUBIC, da vi behandler dine personoplysninger. Du kan læse mere om dette nedenfor, men du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser så hurtigt som muligt, og senest inden for 30 dage. Hvis vi ikke imødekommer din henvendelse i henhold til nedenstående punkter, har du ret til at klage til Datatilsynet.

5.1 Ret til at få adgang til egne personlige oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har om dig. En anmodning om indsigt skal rettes til os, og der er ikke behov for begrundelse. Du har med andre ord ret til at få at vide, hvilke personoplysninger der behandles, hvad formålet er med dem, hvorfra vi har fået oplysningerne, hvor længe de opbevares, og hvem de eventuelt deles med.

5.2 Ret til at rette fejlagtige personoplysninger

I tilfælde af at CUBIC behandler fejlagtige eller vildledende personoplysninger om dig, har du ret til at bede os om at rette oplysningerne. Når vi modtager en sådan anmodning, vil vi beslutte, om oplysningerne skal rettes.

5.3 Ret til sletning

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at slette dine personlige oplysninger. Dette gælder, hvis der ikke længere er et begrundet formål med at behandle personoplysningerne, hvis et samtykke trækkes tilbage, hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller hvis de skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse, og i nogle tilfælde, hvis der gøres indsigelse mod behandlingen. Vi har givet mulighed for disse rettigheder i CUBIC's slettepolitik.

5.4 Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en undtagelse fra dig, vurderer vi, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil det er blevet verificeret, om de legitime interesser går forud for kundens interesser.

5.5 Dataportabilitet

I nogle tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, så de kan anvendes til overførsel til en anden dataansvarlig. Hvis det er teknisk muligt, kan vi overføre oplysningerne direkte til den nye dataansvarlige.

5.6 Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har givet os dit samtykke til at behandle dine personoplysninger, kan du altid tilbagekalde det. Vi vil i så fald ophøre med at behandle de oplysninger, der er knyttet til samtykket, hvis der ikke er andre juridiske grunde til at behandle personoplysningerne.

5.7 Klagevejledning til Datatilsynet

Hvis du har indvendinger mod vores behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte os. Du har dog altid ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling og opbevaring af personoplysningerne. Kontaktoplysningerne til Datatilsynet vil fremgå af www.datatilsynet.dk.

Politik om cookies

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, der gemmes på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller vira.

Hvordan/hvorfor hjemmesiden bruger cookies

Cookies er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere. Cookies hjælper os med at få et overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og tilpasse hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du eventuelt har lagt i en indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind, og hvilke sprog og hvilken valuta du ønsker at få vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer til dig på andre hjemmesider. På et meget generelt niveau bruges cookies som en del af vores tjenester for at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

Hvor længe gemmes cookies?

Det kan variere, hvor længe cookies gemmes på din enhed. Det tidspunkt, hvor de forventes at udløbe, beregnes fra den sidste dato, du besøgte hjemmesiden. Når cookies udløber, bliver de automatisk slettet. Du kan se en komplet liste over cookies nedenfor.

Sådan kan du afvise eller slette dine cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer, tablet eller telefon ved at ændre dine browserindstillinger. Hvor du finder disse indstillinger afhænger af den type browser, du bruger. Hvis du ændrer indstillingerne, skal du være opmærksom på, at der vil være nogle funktioner og tjenester, som du ikke kan bruge, fordi de er afhængige af, at hjemmesiden kan huske de valg, du har foretaget.
Du kan vælge ikke at modtage cookies fra Google Analytics her.

Sletning af cookies

Du kan slette cookies, som du tidligere har accepteret. Hvis du bruger en pc med en nyere version af en browser, kan du slette dine cookies ved at bruge disse genvejstaster: CTRL + SHIFT + Delete.

Hvis genvejstasterne ikke virker, og/eller hvis du bruger en Apple-computer, skal du finde ud af, hvilken browser du bruger, og derefter klikke på det relevante link:

 

Husk: Hvis du bruger flere forskellige browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Har du nogen spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med disse oplysninger og/eller vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Selve cookiedeklarationen opdateres hver måned via Cookie Information. Hvis du har spørgsmål vedrørende Cookie Information, kan du sende en e-mail til info@cookieinformation.com.