Werken bij CUBIC - mensen en cultuur

Een belangrijke voorwaarde voor de op groei gerichte strategie van CUBIC is het vermogen om adequate, gekwalificeerde werknemers aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen.

Wij zien het dan ook als een grote en belangrijke taak om de juiste medewerkers te vinden. Medewerkers die loyaal en zelfstandig handelen en desgewenst verantwoordelijkheid nemen.

Ons succes is diep geworteld in alle werknemers, en wij beschouwen elke werknemer als een zeer waardevolle aanwinst, ongeacht de positie die hij of zij in de organisatie bekleedt. Aangezien wij samen optrekken, is het essentieel dat alle werknemers teamspelers zijn en in staat zijn om samen te werken en in teamverband te functioneren.

Een samenwerking die te allen tijde gekenmerkt wordt door openheid, constructief en respect.

Bij CUBIC zien wij het als een belangrijke taak om een gedecentraliseerde organisatie op te bouwen en in stand te houden, die zowel de eindgebruiker als de volgende collega in de rij als een belangrijke klant beschouwt.

Het is essentieel dat verantwoordelijkheid en bevoegdheden worden gedelegeerd naar de relevante organisatorische niveaus, en dat de hogere regels en waarden een basis vormen voor betrokkenheid, decentralisatie en delegatie.

Het doel is een dynamische en veranderlijke organisatie te creëren met CUBIC aan het hoofd die zich kan aanpassen aan de marktvraag naar de produkten van morgen.

Kortom, de werknemers van CUBIC worden gekenmerkt door betrokkenheid, loyaliteit en proactiviteit, alsmede de vreugde en de wil om te winnen.

Herkent u deze benaderingen in uw dagelijks werk?

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling binnen laagspanningsverdelers, de wereld waar wijzelf en onze klanten deel van uitmaken, dan komt CUBIC graag met u in contact.

Werken bij CUBIC - mensen en cultuur

Een belangrijke voorwaarde voor de op groei gerichte strategie van CUBIC is het vermogen om adequate, gekwalificeerde werknemers aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen.

Wij zien het dan ook als een grote en belangrijke taak om de juiste medewerkers te vinden. Medewerkers die loyaal en zelfstandig handelen en desgewenst verantwoordelijkheid nemen.

Ons succes is diep geworteld in alle werknemers, en wij beschouwen elke werknemer als een zeer waardevolle aanwinst, ongeacht de positie die hij of zij in de organisatie bekleedt. Aangezien wij samen optrekken, is het essentieel dat alle werknemers teamspelers zijn en in staat zijn om samen te werken en in teamverband te functioneren.

Een samenwerking die te allen tijde gekenmerkt wordt door openheid, constructief en respect.

Bij CUBIC zien wij het als een belangrijke taak om een gedecentraliseerde organisatie op te bouwen en in stand te houden, die zowel de eindgebruiker als de volgende collega in de rij als een belangrijke klant beschouwt.

Het is essentieel dat verantwoordelijkheid en bevoegdheden worden gedelegeerd naar de relevante organisatorische niveaus, en dat de hogere regels en waarden een basis vormen voor betrokkenheid, decentralisatie en delegatie.

Het doel is een dynamische en veranderlijke organisatie te creëren met CUBIC aan het hoofd die zich kan aanpassen aan de marktvraag naar de produkten van morgen.

Kortom, de werknemers van CUBIC worden gekenmerkt door betrokkenheid, loyaliteit en proactiviteit, alsmede de vreugde en de wil om te winnen.

Herkent u deze benaderingen in uw dagelijks werk?

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling binnen laagspanningsverdelers, de wereld waar wijzelf en onze klanten deel van uitmaken, dan komt CUBIC graag met u in contact.