Virksomhedernes sociale ansvar

Hos CUBIC er vi overbevist om, at en attraktiv indtjening går hånd i hånd med en ansvarlig måde at drive forretning på. Derfor ønsker vi en løbende dialog med vores medarbejdere, kunder, partnere, leverandører, samfundet omkring os og andre interesserede parter for at sikre, at vi møder de daglige udfordringer på en åben og ansvarlig måde.

Menneskerettigheder

1. CUBIC støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for vores indflydelsessfære.

2. CUBIC er ikke medskyldig i menneskerettighedskrænkelser.

Arbejde

3. CUBIC forsvarer foreningsfriheden og den effektive anerkendelse af retten til kollektive forhandlinger.

4. CUBIC støtter afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde og obligatorisk arbejde.

5. CUBIC støtter en effektiv afskaffelse af børnearbejde.

6. CUBIC støtter afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

Miljø

7. CUBIC støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.

8. CUBIC tager initiativer til at fremme større miljøansvar.

9. CUBIC opmuntrer til udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier. Læs mere om CUBIC's miljøpolitik her.

Korruptionsbekæmpelse

10. CUBIC arbejder mod korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse.

Virksomhedernes sociale ansvar

Hos CUBIC er vi overbevist om, at en attraktiv indtjening går hånd i hånd med en ansvarlig måde at drive forretning på. Derfor ønsker vi en løbende dialog med vores medarbejdere, kunder, partnere, leverandører, samfundet omkring os og andre interesserede parter for at sikre, at vi møder de daglige udfordringer på en åben og ansvarlig måde.

Menneskerettigheder

1. CUBIC støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for vores indflydelsessfære.

2. CUBIC er ikke medskyldig i menneskerettighedskrænkelser.

Arbejde

3. CUBIC forsvarer foreningsfriheden og den effektive anerkendelse af retten til kollektive forhandlinger.

4. CUBIC støtter afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde og obligatorisk arbejde.

5. CUBIC støtter en effektiv afskaffelse af børnearbejde.

6. CUBIC støtter afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

Miljø

7. CUBIC støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.

8. CUBIC tager initiativer til at fremme større miljøansvar.

9. CUBIC opmuntrer til udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier. Læs mere om CUBIC's miljøpolitik her.

Korruptionsbekæmpelse

10. CUBIC arbejder mod korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse.