Arbejde hos CUBIC - mennesker og kultur

En vigtig forudsætning for CUBIC's vækstorienterede strategi er evnen til at tiltrække, fastholde og udvikle passende, kvalificerede medarbejdere.

Vi ser det derfor som en stor og vigtig opgave at finde de rigtige medarbejdere. Medarbejdere, der handler loyalt og selvstændigt og om nødvendigt tager ansvar.

Vores succes er dybt forankret i alle medarbejdere, og vi betragter hver enkelt medarbejder som et meget værdifuldt aktiv, uanset hvilken stilling han eller hun har i organisationen. Da vi trækker på samme hammerslag, er det vigtigt, at alle medarbejdere er holdspillere og har evnen til at samarbejde og fungere i teams.

Et samarbejde, der til enhver tid er præget af åbenhed, konstruktivitet og respekt.

Hos CUBIC ser vi det som en vigtig opgave at opbygge og vedligeholde en decentral organisation, som opfatter slutbrugeren såvel som den næste kollega i rækken som en vigtig kunde.

Det er vigtigt, at ansvar og kompetencer uddelegeres til de relevante organisatoriske niveauer, og at de overordnede regler og værdier danner grundlag for inddragelse, decentralisering og uddelegering.

Målet er at skabe en dynamisk og foranderlig organisation med CUBIC i spidsen, som kan tilpasse sig markedets krav til morgendagens produkter.

Kort sagt er medarbejderne hos CUBIC kendetegnet ved engagement, loyalitet og proaktivitet samt glæde og vilje til at vinde.

Kan du genkende disse fremgangsmåder i dit daglige arbejdsliv?

Hvis du er interesseret i udviklingen inden for lavspændingstavler, som er den verden, som vi selv og vores kunder er en del af, vil CUBIC gerne komme i kontakt med dig.

Arbejde hos CUBIC - mennesker og kultur

En vigtig forudsætning for CUBIC's vækstorienterede strategi er evnen til at tiltrække, fastholde og udvikle passende, kvalificerede medarbejdere.

Vi ser det derfor som en stor og vigtig opgave at finde de rigtige medarbejdere. Medarbejdere, der handler loyalt og selvstændigt og om nødvendigt tager ansvar.

Vores succes er dybt forankret i alle medarbejdere, og vi betragter hver enkelt medarbejder som et meget værdifuldt aktiv, uanset hvilken stilling han eller hun har i organisationen. Da vi trækker på samme hammerslag, er det vigtigt, at alle medarbejdere er holdspillere og har evnen til at samarbejde og fungere i teams.

Et samarbejde, der til enhver tid er præget af åbenhed, konstruktivitet og respekt.

Hos CUBIC ser vi det som en vigtig opgave at opbygge og vedligeholde en decentral organisation, som opfatter slutbrugeren såvel som den næste kollega i rækken som en vigtig kunde.

Det er vigtigt, at ansvar og kompetencer uddelegeres til de relevante organisatoriske niveauer, og at de overordnede regler og værdier danner grundlag for inddragelse, decentralisering og uddelegering.

Målet er at skabe en dynamisk og foranderlig organisation med CUBIC i spidsen, som kan tilpasse sig markedets krav til morgendagens produkter.

Kort sagt er medarbejderne hos CUBIC kendetegnet ved engagement, loyalitet og proaktivitet samt glæde og vilje til at vinde.

Kan du genkende disse fremgangsmåder i dit daglige arbejdsliv?

Hvis du er interesseret i udviklingen inden for lavspændingstavler, som er den verden, som vi selv og vores kunder er en del af, vil CUBIC gerne komme i kontakt med dig.