Det, der startede som en mindre verifikationsopgave af en 5000A-indløbssektion, endte med at blive et større projekt med optimering af flere af de indgående sektionsdele.

Dette har resulteret i yderst positive resultater, som øger din konkurrenceevne på flere parametre. Det er lykkedes os at spare mere end 25 % af kobberet og samtidig reducere monteringstiden for de indgående sektioner betydeligt. Alt sammen uden at gå på kompromis med løsningen.

Desuden er samleskinneholderne og understøttelsen af samleskinner og forbindelser optimeret og reduceret i forhold til tidligere design ved samme kortslutningsværdi.

Og endelig er det komplette støttesystem til at bære vægten af ACB'erne osv. blevet optimeret.

Kobberbesparelsen på over 25 % på en indgående strækning medfører ingen væsentlige reduktioner i belastningen. Sammenlignet med tidligere test af vores 6300A-design er belastningskapaciteten kun reduceret med 10 %. Ikke en væsentlig reduktion, som kun vil spille en rolle, hvis man maksimerer belastningen på kobberet. I sådanne tilfælde anbefaler CUBIC en løsning, der kan håndtere en højere belastning for at sikre effektiv drift af centralen.

Ud over kobberreduktionen har vi optimeret følgende dele af den indgående sektion:

Både samleskinneholdere og forbindelser er reduceret i forhold til det tidligere design ved samme kortslutningsværdi.

 

Samleledningslayoutet sammenlignet med det tidligere testede 6300A-design:

Samlestang 6300A design Nyt 5000A-design
Lodret samleskinne: S2000, 4 x 2 x 10×80 S2000, 4 x 2 x 10×60
Horisontal Hovedskinne: S7000, 6 x 10×100 S7000, 4 x 10×100
Forbindelse mellem lodret og vandret samleskinne: 6 x 10×100 4 x 10×100
ACB til lodret samleskinne: 8 x 10×100 6 x 10×100

(Se partnerinformation W44-2018 for yderligere oplysninger).

 

Afstanden mellem understøtningerne på den lodrette S2000 ændres fra 1M til 2M ved et kortslutningsniveau på 100 kA.Vi har udviklet en ny understøtningsplade til tredobbelte og firdobbelte samleskinneprofiler, der anvendes i eltavler med et kortslutningsniveau på 100 kA eller derover. (Se partnerinfo W04-2019 for yderligere oplysninger).

Resultaterne fra kortslutningsprøvningen kan også bruges til andre sektioner end 5000A.

I stedet for den "gamle" ekstra støtte på ACB-forbindelsen tester vi også mere og mere med en isolator mellem faserne, når det er muligt. Denne løsning er meget konkurrencedygtig og meget hurtigere at montere.
Hvis du køber forbindelser fra CUBIC, er hullerne i kobberet til isolatoren allerede lavet.