Solvarmeanlæg i stor skala

Vores CUBIC-partner DME A/S leverede tavler til styring af et stort solvarmeværk i Gråsten i Danmark som led i en ambitiøs plan udarbejdet af Gråsten Fjernvarme (Gråsten Fjernvarme).

Første fase omfattede opførelsen af et stort solvarmeanlæg med sæsonbestemt lagring samt ca. 19.000 m2 solvarmekollektorer, et teknisk center og en akkumuleringstank. På opførelsestidspunktet var anlægget det største anlæg af sin art i verden. Anlægget består af 1 519 ARCON HT-kollektorer med et udbytte, der svarer til det gennemsnitlige forbrug for 485 husstande.

Anlægget i Gråsten fungerer som et satellitanlæg i udkanten af byen. Et lille varmecenter med en træpillekedel og en absorptionsvarmepumpe, der forsynes med 150 grader varmt vand fra træpillekedlen. Derved øges temperaturen på returvandet, så fremløbet har en temperatur på 70-75 grader. Samtidig leverer den 10-25 grader koldt vand til solfangerne, hvilket gør dem mere effektive gennem betydeligt flere driftstimer.

Tekniske fakta

Solvarmeanlæg i stor skala

Vores CUBIC-partner DME A/S leverede tavler til styring af et stort solvarmeværk i Gråsten i Danmark som led i en ambitiøs plan udarbejdet af Gråsten Fjernvarme (Gråsten Fjernvarme).

Første fase omfattede opførelsen af et stort solvarmeanlæg med sæsonbestemt lagring samt ca. 19.000 m2 solvarmekollektorer, et teknisk center og en akkumuleringstank. På opførelsestidspunktet var anlægget det største anlæg af sin art i verden. Anlægget består af 1 519 ARCON HT-kollektorer med et udbytte, der svarer til det gennemsnitlige forbrug for 485 husstande.

Anlægget i Gråsten fungerer som et satellitanlæg i udkanten af byen. Et lille varmecenter med en træpillekedel og en absorptionsvarmepumpe, der forsynes med 150 grader varmt vand fra træpillekedlen. Derved øges temperaturen på returvandet, så fremløbet har en temperatur på 70-75 grader. Samtidig leverer den 10-25 grader koldt vand til solfangerne, hvilket gør dem mere effektive gennem betydeligt flere driftstimer.

Tekniske fakta