Opfølgning: Tavlen kan være dimensionsgivende for kabler

Dansk blog-indlæg påbegyndes længere nede.

This is a follow-up on our previous Danish blog post – The panel can be the key factor when determining the cable dimension in an installation.

Note: This follow-up is published in Danish and is a response to all the positive feedback we have got on our previous blog post regarding that the panel can be the key factor when determining the cable dimension in an installation.

Denmark recently started using the international wiring rules in the EN 60364 series of standards. As a matter of fact, the Danish installers must adapt to new traditions when it comes to dimensioning cables. One of these traditions includes how to relate to cables inside cable sections in switchboards. Once again, if you would like to get informed about this in English, you are more than welcome to contacts us. We will do our very best to guide you on our solutions in the area.

 

Opfølgning på tidligere blog-indlæg

Det tidligere blog-indlæg fra CUBIC i maj måned, om at tavlen kan være dimensionsgivende for kabler i en installation, har medført meget positiv feedback. Af den grund vil vi her bringe en tilføjelse med afsæt i den førnævnte positive feedback fra blog-indlægget. Tilføjelsen er bestemt værd at overveje, da det kan have indflydelse på, hvordan tavler skal designes.

Der tages igen udgangspunkt i standardsamlingen til installationsbekendtgørelsen DS/DH 60364. Et af kravene i DS/HD 60364 er, at et kabelbundt ikke bør indeholde mere end maksimalt tre tilstødende standardtværsnit, f.eks. 1,5 mm2, 2,5 mm2 og 4 mm2. Dette skyldes, at dimensioneringstabellerne i standarden ikke holder værdier for sådanne store variationer i kabeldimension.

Ydermere stilles der krav til afstanden mellem kabler af forskellige tværsnit, således at de ikke bliver betragtet som ét kabelbundt. For at undgå en meget stor afstand, kan man lave en separat indføring til forsyningskablet. Dermed kan man holde dette kabel helt adskilt fra de øvrige installationskabler.

Udover de dimensioneringsregler, der er at finde i DS/HD 60364, skal man altid følge producentens anvisninger. Fokus i dette indlæg vil være på kabelproducentens anvisninger, da kabelproducenterne selvfølgelig designer og udvikler deres kabler efter de standarder, der findes på området. I en producents dokumentation finder man blandt andet strømværdier, temperaturgrænser, bøjningsradius og fastgørelsesanbefalinger m.m. Alt sammen nyttig viden, når et kabelfelt skal designes.

Billede vi har fået tilsendt, der netop viser, hvordan vi hos CUBIC mener, der burde dimensioneres.

 

Udvidelse

Ja, det er sket før, at en installation på et tidspunkt efter ibrugtagningen skal udvides. Dette har i højeste grad indflydelse på tavlen. Når man udvider, skal man huske tre ting:

Den fysiske plads: Blandt andet i kabelfeltet. Der skal gerne være god afstand til eksisterende kabler, så den eksisterende installation ikke skal dimensioneres på ny grundet flere kabler i et bundt samt det samlede, øgede effekttab, der skyldes de flere kabler i kabelfeltet.

Kabelgennemføringsmulighed: Det er  værd at have forberedt en mulighed for at føre kablet gennem, så der ikke skal foretages bearbejdning af tavlens metalkapsling. Dette kan være besværligt, da der allerede er kabler i forvejen, men også decideret farligt, da metalspåner kan havne utilsigtede steder i tavlen og dermed forårsage en lysbue.

Dialog: Slutteligt at det vigtigt med dialog mellem tavlebygger og el-installatør. Det er el-installatøren, der har projekteringsopgaven på installationen og derfor ved, hvor mange kabler, der er, hvilken type, der anvendes, og hvilken dimension kablet har. Der kan nemt anvendes et stort tværsnit pga.: Fremføringsmetoden i installationen, lange kabeltræk, hvor et stort tværsnit vælges for at modvirke spændingsfald og for at hæve det mindste kortslutningsniveau i den fjerne ende af installationen.
Tavlebyggerne har et overblik over temperaturen og temperaturstigninger i tavlen. Det er en vigtig oplysning for installatøren, når kablerne dimensioneres.
Tavlebyggeren har overblikket over temperaturen inde i tavlen eller rettere temperaturstigningen, en oplysning som er vigtig for installatøren, når kablerne skal dimensioneres

5 ting at huske på, når der skal designes tavler

1. Der bør ikke blandes komponenter med forskellige strømværdier, da disse vil kræve forskellige kabeldimensioner.
a. Husk: Et kabelbundt bør ikke indeholde mere end maksimalt tre tilstødende standardtværsnit. Det kan derfor resultere i meget store kabelfelter.

2. Forsyningskablet og afgangskabler bør ikke fremføres i samme kabelfelt, da de er af forskellige dimensioner. Det vil kræve en stor afstand til afgangskablerne for ikke at få en ugunstig reduktionsfaktor for strømværdierne.

3. Man skal altid huske at følge kabelproducentens anvisninger for blandt andet følgende krav:
a. Bøjningsradius
b. Parallel føring af flere en-leder kabler til samme gruppe (ofte set som tilgang)
c. Fastholdelse af en-leder kabler til samme gruppe

4. Fremtidig udvidelse:
a. Plads i kabelfeltet til flere kabler
b. Rum til den effektforøgelse fra den nu udvidede installation
c. Kabelgennemføring

5. Dialog mellem tavlebygger og installatør for at sikre følgende:
a. Plads i kabelfeltet til de forskellige kabeldimensioner
b. De rigtige klemmer til den anvendte kabeltype (kobber/aluminium)
c. Den rigtige klemme til den aktuelle kabeldimension