Tavlen kan være dimensionsgivende, når der skal dimensioneres kabler i en installation

This BLOG post is published in Danish.

Dansk BLOG påbegyndes længere nede.

The panel can be the key factor when determining the cable dimension in an installation.

This BLOG post is only published in Danish. Denmark has recently started to use international wiring rules in the EN 60364 series of standard. As a matter of fact, Danish installers must adapt to new traditions in relation to dimensioning cables. This new tradition also includes how to relate to cables inside cable sections in switchboards.

If you would like to get informed about this in English, you are more than welcome to contact us! We will do our best to guide you through our solutions in the area.

 

Tavlen kan nemt være dimensionsgivende, når der skal dimensioneres kabler i en installation.

Siden vi i Danmark overgik til at følge de internationale bestemmelser, har vi hos CUBIC nøje fulgt med i og haft fokus på den måde at dimensionere kabler i installationen. Dette kan have en indflydelse på, hvorledes tavler fremadrettet skal designes.

Uanset hvordan reglerne for dimensionering er blevet tolket; om man har korrigeret for fremføringsmetoder, samlet fremføring og omgivelsernes temperaturer, så er tavler, specielt de større, blevet overset som en dimensionsgivende faktor.

 

Eksempel

Kabler, fremført bundtet på en kabelstige, fortsættes bundet – ofte på den samme måde inde i tavlen. Eneste forskel er temperaturen inde i tavlen. Vel og mærke, hvis der ikke er kølet med en ventilator eller lignende. Temperaturen vil være højere end den omgivende temperatur uden for tavlen.

Konkrete tal: Vi ser ofte temperaturer på +10 grader i kabelfeltet sammenlignet med temperaturen uden for tavlen. Hvis oplægningsmetoden ikke er langt bedre inde i tavlen end udenfor, og hvis ikke kablerne er fremført mindre samlet inde i tavlen, vil denne, pga. den højere temperatur, være dimensionsgivende.

Temperaturen inde i kabelfeltet sammenlignet med uden for afhænger af flere parametre såsom: belastning af tavlen som helhed, belastningen af kablerne, bidrager klammer og samlinger i kabelfeltet til opvarmningen og sidst men ikke mindst, så afhænger temperaturen meget af ventilationen. Er tavlen og kabelfeltet ventileret, f.eks. ved brug af gæller, eller er det en totalt lukket tavle, f.eks. IP44?

 

Udtalelse fra CUBIC’s standardiseringsekspert

René Jensen ekspert i standarder hos CUBIC-Modulsystem udtaler:

”Jeg vil altid lægge 5-10 grader oven i tavlens kabelfelttemperatur sammenlignet med en omgivelsestemperatur – hvis jeg skulle dimensionere en installation. På den måde sikrer man, at en isolationsfejl på kablerne mindskes. Samtidig sikrer man, at når kablerne bliver dimensioneret korrekt, så bidrager de ikke unødigt til tavlens opvarmning.”

 

Der er mange fordele ved at anvende et modulsystem fra f.eks. CUBIC.

  1. Man har mulighed for at variere størrelsen på kabelfelterne, så den samlede fremføring ikke forringes inde i tavlen.
  2. Muligheden for store kabelfelter er en fordel for de elektrikere, der skal montere kablerne. Det giver rigeligt med plads og minimerer risikoen for fejl. Dette kunne f.eks. være utilstrækkelig bespænding med de følgeskader, det end måtte medføre.

 

Bredt program inden for befæstelse af kabler i tavler

CUBIC-Modulsystem har et bredt program inden for befæstelse af kabler i tavler. Herunder forskellige profiler, men også deciderede kabelstiger.

Desuden giver Modulsystemet mulighed for at indføre kabler i både toppen og bunden af tavlen. Præcis ligesom både fronten og bagsiden kan ventileres efter ønske.

Tests, foretaget på CUBIC’s tavler, viser at et godt ventileret kabelfelt vil være ca. 5. grader varmere ift. temperaturen uden for tavlen. Alt sammen under normale driftsforhold.

Derudover viser testene også, at ikke ventilerede kabelfelter kan blive 10-15 grader varmere end temperaturen uden for tavlen.

 

Foruden det velkendte Modulsystem producerer CUBIC også tavlesystemet CPS25.

I CPS25 kan man få kabelfelter med en bredde på enten 400 eller 600 mm. CUBIC tilbyder samme kabelstigeløsning som til Modulsystemet for fastholdelse af kabler.5

Den mindste version af Modulsystemet fra CUBIC er Cu-mini. Tavlen er specielt designet til DIN-skinne materiel. I tilsvarende produkter ser man pladsen til kabler reduceret til næsten ingenting. I Cu-mini har man bevaret pladsen for kabler i hele tavlens bredde samt dybden på 50 mm. Kabelindføringen kan foregå i alle fire sider, og der kan tilkøbes beslag for aflastning.