Social ansvarlighed 

Hos CUBIC er vi af den overbevisning, at en ansvarlig måde at gøre forretning på går hånd i hånd med vores indtjening. Vi ønsker derfor en kontinuerlig dialog med medarbejdere, kunder, partnere, leverandører, det omgivende samfund og andre interessenter for at sikre, at vi kan imødekomme de udfordringer, vi møder i dagligdagen på en åben og ansvarlig måde.


Som en international virksomhed ønsker vi at forholde os troværdigt til ovenstående, hvorfor vi på CUBIC udviser en adfærd, der altid er i overensstemmelse med gældende nationale og internationale love.

Referencerammen for vort sociale ansvar har vi valgt at basere på FN's ”Global Compact Initiative”, som består af 10 principper indenfor blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø. De 10 principper er alle omfattet af FN erklæringer og ILO konventioner, ratificeret af Danmark.


Vi har nedenfor anført CUBIC's tilgang til de 10 Global Compact principper: 

Menneskerettigheder

1. CUBIC støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for vores indflydelsesområde.
2. CUBIC medvirker ikke til krænkelser af menneskerettighederne. 

Arbejdstagerrettigheder

 3. CUBIC opretholder friheden til organisering og anerkender arbejdstagernes ret til kollektive forhandlinger. 
 4. CUBIC støtter afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. 
 5. CUBIC støtter en effektiv afskaffelse af børnearbejde. 
 6. CUBIC støtter afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. 

Miljø 

7. CUBIC støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 
8. CUBIC tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 
9. CUBIC opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier - Du kan læse mere om CUBIC's miljøpolitik 

Antikorruption 

10. CUBIC modarbejder alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og afpresning.