DEHNshort- beskyttelse mod lysbuefejl

En CUBIC tavle, designet, projekteret, bygget og verificeret i henhold til IEC / EN 61439 er per definition at betragte som en fejlfri tavle. 

Risikoen for en lysbue

Selv i de mest moderne koblingsanlæg kan risikoen for lysbuefejl ikke udelukkes totalt. 
Lysbuefejl kan opstå som følge af fejlmontage, snavs, fremmedlegemer eller dyrs indtrængen i koblingsanlægget. På få millisekunder udløses store mængder energi, der genererer varme, trykbølge og giftige gasser, som ved en eksplosion.

Lysbuefejl kan medføre katastrofale skader på både koblingsudstyr og mennesker. Derudover kan der ske driftsmæssige tab på kritiske produktionsprocesser, der ved nedbrud tvinges til stop.

 

Begræns skaden med DEHNshort

Koblingsanlægget beskadiges voldsomt og må ofte udskiftes fuldstændigt, hvilket kan tage adskillige uger. En uacceptabel situation for processer, der kræver en kontinuerlig strømforsyning! Denne type skader kan begrænses ved brug af DEHNshort, som slukker lysbuefejl hurtigt og pålideligt. Takket være denne hurtige slukning er det kun en lille del af den destruktive energi, der udløses. Med dokumenterede slukketider på mindre end 2 millisekunder, er DEHNshort et af de hurtigste beskyttelsessystemer på markedet. 

 

Genindkobling af tavlen efter lysbuefejl

Tavlen kan genindkobles, så snart lysbuefejlen er udbedret, kortslutterne er udskiftet og lysbuebeskyttelsessystemet er resat.

 

Testet i Modulsystemet

DEHNshort er succesfuldt testet i Modulsystemet. Testene omfatter bl.a. kortslutningstests på op til 80 kA i.h.t. IEC/EN 61439. Modulsystemet var IP54 under testene og DEHNshort’s hurtige udkobling bevirker, at kapslingsklassen ikke forringes det mindste ved lysbuen.

 

Høj personsikkerhed

Med CUBIC’s beskyttelsessystem DEHNshort nedsættes risikoen for brand og strømsvigt, og den størst mulige personsikkerhed opnås.