Pulverpåføring

Pulverpåføring

Efter en grundig forbehandling og efterfølgende tørring, er emnet klar til selve pulverlakeringsprocessen. Denne foregår i 2 trin. Først sker der en pulverpåføring og dernæst en hærdning af emnet.


CUBIC råder over de fleste pulvertyper. Ved pulverpåføring anvendes moderne sprøjteudstyr. Hele pulverpåføringsprocessen styres efter fastlagte procedurer, der er med til at sikre en høj kvalitet.

 

Hærdning

Efter pulverpåføringen gennemgår de lakerede emner en hærdning for at opnå en glat og ensartet overflade. Hærdningen forgår i en kontinuerlig hærdeovn, som kontrolleres hver dag for pålidelighed.

For at sikre den rigtig hærdning og den bedste finish, er temperatur og opholdstid for alle pulverlak-typer (ral.) beregnet og fastlagt i procedurer som operatøren følger nøje.

Hærdningskvaliteten kontrolleres løbende af kontrollanten, ved regelmæssige stikprøver og af nedtageren ved slutkontrollen, før emnerne pakkes/emballeres.

Kontrollen af hærdningskvaliteten omfatter: vedhæftelse, lagtykkelse og overfladefinish (Glans, struktur og evt. urenheder).

 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at få CUBICs seneste nyheder og events