Produkter

CUBIC’s produktprogram består af følgende seks områder: modulsystem til eltavler, standard og kundetilpassede kapslinger, CPS25, Cu-flex skinneforbindelser og elektriske komponenter.
 

Modulsystem til opbygning af eltavler

CUBIC's modulsystem bygger på et koncept af moduler til opbygning af eltavler. Med forholdsvis få standarddele er det muligt at konstruere enhver type af kapsling til eltavler i individuelt tilpassede størrelser og modeller. CUBIC er uafhængig ift. dit valg af komponenter.
Læs mere om vores Modulsystemet
 

Standard og kundetilpassede løsninger

CUBIC tilbyder standard og kundetilpassede specialløsninger i lakeret eller rustfast stål til ethvert formål. Med afsæt i kundernes individuelle behov og ønsker designes og konstrueres alle typer kapslinger med hensyn til materiale, farve, tests og IP grad.
Læs mere om mulighederne med vores standard og kundetilpassede løsninger
 

CPS25

CPS25 (CUBIC Panel System 25) er CUBIC's nye konkurrencedygtige og prisvenlige standardiserede platformsløsning for lavspændings hoved- og fordelingstavler op til 800 ampere. CPS25 er uafhængig af komponentfabrikanter, da standardindsatse
dækker de mest gængse komponenter.
Læs mere om CPS25
 

Fleksible kobberskinner

Cu-flex fleksible kobberskinner sikrer en hurtig og professionel udførelse af elektriske forbindelser. Ved anvendelse af en patenteret teknik er skinnens ender smedet til en massiv enhed. Herved sikres en veldefineret kontaktflade, der gør det muligt at udføre vedligeholdelsesfrie samlinger.
Læs mere om Cu-flex
 

Elkomponenter

CUBIC tilbyder desuden en række testede elektriske komponenter, som supplement til modulsystemet. Komponenterne inkluder strømtransformere, multiinstrument, jording- og kortslutningsenheder samt overspændingsafledere. Som eksklusiv forhandler tilbyder CUBIC også lysbuedetektions- og beskyttelsesystemet DEHNshort.
Læs mere om alle vores elektriske komponenter
 

Lakering

CUBIC udfører, foruden produktion af højkvalitets kapslinger og specialløsninger, overfladebehandling af special emner af metal med pulverbelægning.
Læs mere om mulighederne indenfor lakering

Products

CUBIC's product program consist of the five following areas: Modular system switchboards, standard and customized enclosures, CPS25, Cu-flex busbar connections and electric components & switchgear.

Modular System CPS25 Customized Cu-flex Electric Components


Modular system for electrical switchboards

The CUBIC Modular System is based on a concept of standard modules in steel for the construction of electrical switchboard systems up to 6300A. Using relatively few standard parts it is possible to construct any type of enclosure from a range of standard components. CUBIC is independent in relation to your the choice of electrical components. read more about the Modular system


Standard and Customized enclosures

CUBIC offer any type of standard or customized enclosure in lacquered or stainless steel. With point of departure in the customer’s individual needs we design og construct any type of bespoke enclosure in relation material, colour, tests and IP grade. Read more about our standard and fully customized enclosure solutions

 

CPS25

CPS25 (The CUBIC Panel System 25) is CUBIC's competitive, cost-friendly and standardized platform solution of main and distribution panel boards up to 800A. CPS25 is independent from component manufacturers, as standard inserts cover the most common components. Read more about CPS25

 

Flexible copper busbars

Cu-flex busbars allows a prompt and professional execution of electrical connections. By the use of a patented technique, the ends of the busbar are forged to a solid unit, thus obtaining a contact surface that makes it possible to produce maintenance free connections. Cu-flex copper busnars are supplied ready to use. Read more about our flexible copper busbars


Electric components

CUBIC offers a range of tested electric components, which fits with in with the Modular System. The components includes current transformers, multiinstruments, earthing and shortcircuting devices as well as surge arresters. As exclusive vendor, CUBIC offers the arc fault detection and protection system DEHNshort - the fastest system on the market. Read more about our electric components

Our Products

Modulsystem

CPS25 - eltavle op til 800A

Standard & Kundetilpassede løsninger

Cu-flex - fleksible kobberskinner

Elkomponenter

CUBIC Lakering