CUBIC Global Trænning program

CUBIC's ”Global Training Programme” er udviklet for tavlebyggere, som har lavet en ”Samarbejdsaftale” med CUBIC om at anvende modulsystemet i henhold til den foreliggende dokumentation. 

Uddannelsesprogrammet er en fælles erklæring overfor rådgivere og slutbrugere worldwide for tavler baseret på CUBIC's modulsystem. 

Global Training programmerne afholdes globalt af veluddannede trænere, der alle underviser med udgangspunkt i det samme materiale. 

For at opnå det fulde udbytte af det omfattende træningsprogram er det ofte nødvendigt at lade flere personer med forskellige ansvarsområder fra den samme tavlebygger deltage i uddannelsen. 

Ved deltagelse i Global Training programmet opnår deltagerne en dybdegående teknisk viden om CUBIC's produkter og hjælpeværktøjer, ligesom der opnås en betydende viden om internationale standarder, type tests og praktisk design af tavler. 

Dertil får deltagerne råd og inspiration i forhold til kommercielle overvejelser såvel som til industrialiseret tavleproduktion. 

Efter at have fuldført CUBIC's ”Global Training Programme” får de deltagende partnere et certifikat og et logo som et synligt bevis på, at uddannelsen er gennemført. De af vores partnere, der modtager dette, har ydermere lov til at anvende såvel certifikatet samt logoet på deres egen hjemmeside. Det er derved DIN garanti for et gennemført træningsprogram.