Mennesker og kultur

En vigtig forudsætning for CUBIC's vækstorienterede forretningsstrategi er evnen til at tiltrække, fastholde og udvikle tilstrækkelig kvalificerede medarbejdere. 

Vi ser det derfor som en stor og vigtig opgave at finde frem til de rigtige medarbejdere. Dvs. medarbejdere der er loyale, selvstændige og tager et ansvar i løsningen af opgaver.

Vores succes er forankret i alle virksomhedens medarbejdere, hvorfor den enkelte medarbejder også er et vigtigt aktiv. Det uanset om man er ansat i produktionen, på kontor eller er på besøg ude hos kunden. Da vi samtidig løfter i flok, er det essentielt, at alle medarbejdere er holdspillere og besidder evnen til at samarbejde og derved indgå og fungere i teams. 

Et samarbejde, det være sig mellem medarbejdere eller mellem ledelse og medarbejdere, der til stadighed skal præges af åbenhed, konstruktivitet og respekt.

Hos CUBIC ser vi det som en vigtig opgave at opbygge og vedligeholde en decentral organisation, der ikke alene opfatter slutkunden som en vigtig kunde, men også den næste medarbejder internt i virksomheden. 

Vi ser det som en central opgave, at ansvar og kompetence delegeres til det relevante organisatoriske niveau, og de overordnede værdier/regler m.m. giver et grundlag for involvering, decentralisering og delegering. 

Fokus er således på at skabe en dynamisk og forandringsvillig organisation, således at CUBIC til stadighed vil være på forkant med, og i stand til at tilpasse sig markedets krav til morgendagens produkter og ydelser. 

Kort sagt er vores medarbejdere kendetegnet ved engagement, loyalitet og proaktivitet samt glæden og lysten til at ville vinde. 

Kan du nikke genkendende til ovenstående? 

Interesserer du dig dertil for udviklingen indenfor kapslinger til eltavler, som er den verden, både vi og vores kunder er en del af, så er CUBIC måske arbejdspladsen for dig.