Mission og vision 

CUBIC er baseret på en idé om et modulsystem, der via sin målfaste fremtræden skaber uendelige kombinationer. Kvalitativ og kreativ tænkning har således givet uanede kombinationsmuligheder, der har til hensigt at give overskuelighed, sikkerhed og anvendelighed i daglig brug i enhver form for kapslinger.

Mission

Det er vores mission som en uafhængig partner succesfuldt at udvikle, producere og sælge systemer af høj kvalitet, og derigennem medvirke til at sikre elektricitet som en sikker og komfortabel del af dagligdagen. 
 

Vision

Vore kunder og brugere genkender CUBIC som den førende producent og forretningspartner indenfor kapslinger til eltavler etc. Det vil vi opnå gennem vore kunder, leverandører og medarbejderes adfærd, engagement og viden.

Målsætning

  • Sikre en total vækst, der er større end den generelle økonomiske vækst på de valgte fokusmarkeder. 
  • At alle vore aktiviteter, interne såvel som eksterne, er i overensstemmelse med en planlagt, langsigtet og styret udvikling med det formål at sikre konkurrenceevnen.
  • At vi arbejder ud fra en overbevisning om, at der er sammenhæng mellem vores kvalitetsniveau, miljøadfærd, effektivitet, image, investering i fremtiden og vores overordnede konkurrenceevne.
  • At være en attraktiv virksomhed for alle vore interessenter (medarbejdere, kunder, aktionærer, leverandører, myndigheder m.fl.), og at vi anerkender vort samfundsmæssige ansvar.
  • Vi er hos CUBIC konstant engageret i at forbedre og opdatere vore systemer og løsninger. Vi tilstræber at efterkomme vore partneres krav og ønsker om brugervenlighed og fleksibilitet. 
  •  I vores høj-dynamiske arbejdsprocesser tilføjer vi konstant nye ressourcer og effektivitet, således at vi kan udvikle systemer, der imødekommer markedets krav for morgendagens produkter.