Vedvarende energi

Vedvarende energi, også kendt som grøn energi, er den generiske term for energityper med ubegrænsede reserver. Energikilder der inkluderer naturlige ressourcer, såsom sol, vind, bølger og biomasse. Sagt på anden vis er det ressourcer, der ikke kan udtørre. 

Siden etableringen af CUBIC i 1973 har vi været en pålidelig leverandør for partnere, der arbejder indenfor vedvarende energi. CUBIC er i dag en anerkendt leverandør af enhver tænkelig kapslingsløsning til eltavler indenfor de traditionelle kilder for vedvarende energi, som bio-, vand- og vindenergi. Derudover leverer CUBIC også specialfremstillede kapslinger til andre formål end kun eltavler og strømdistribution. Det kunne en tilpasset inddækning til en styring af solpaneler. Det kunne også være en kapsling til sikring af sensitivt elektronisk udstyr. 

Vedvarende energi er et hastigt voksende segment sammenlignet med traditionelle energikilder som kul og olie. Vores store viden og erfaring gør CUBIC til en partner man bør overveje, når der er brug for en fremtidssikret løsning til distribution af elektricitet. CUBIC’s løsninger er velegnet til alle former for vedvarende energiprojekter.

Lets talk about renewable energy!

Are you looking for help regarding renewable energy projects?
Let us get in touch and we can have a constructive dialogue.

We might be able to help!

Please fill out this form: 

Anbefalede produkter

Modulsystem

CPS25 - eltavle op til 800A

Standard & Kundetilpassede løsninger

Cu-flex - fleksible kobberskinner

 

 

Reference

projekter

Renewable energy, also known as green energy, is the generic term for energy types with unlimited reserves. Energy sources include natural resources such as the sun, wind, waves and biomass. Resources, which cannot be depleted.


From the establishment of CUBIC in 1973 we have been a reliable supplier for partners, who work within renewable energy. Today CUBIC is an acknowledged supplier of any possible enclosure solution for switchboards within traditional sources of renewable energy, such as biomass, water or wind power.  


Renewable energy is a rapidly growing segment compared to traditional energy sources such as coal and oil. Our extensive knowledge and experience makes CUBIC a partner to consider, when seeking future-proof power distribution solutions. CUBIC’s solutions are well suited for all types of renewable energy projects and solutions.