Offshore

Offshore – Kapslinger til olie & Gas indenfor offshore-industrien


Offshore-industrien er i en kontinuerlig udvikling grundet det store behov for olie og gas. Mulighederne er talrige og alsidige, og er bl.a. fordelt mellem borerigge, boreskibe, forsyningsfartøjer, personalebåde, FSO'er, FPSO'er og raffinaderier.
Hos CUBIC omfatter offshore-segmentet alle ovennævnte og yderligere aktiviteter i forbindelse med udvinding, transport og forarbejdning af olie og gas. Fokus i offshore-segmentet er bl.a. rettet mod fleksibilitet, driftssikkerhed, personlig sikkerhed og omkostningseffektivitet.

CUBIC giver kunder og slutbrugere muligheden for fleksible og kompakte løsninger, der matcher deres behov for et konkurrencedygtigt produkt.
 
 

 

Anbefalede løsninger

 

Multi Drawer

Standard & Customized Solutions

MPI

Reference projekter