Kraftværker

Elektricitet er en uundgåelig del af vores hverdag. Elektricitet indgår som en central del af driften i industrien, på kontorer og ikke mindst til husholdningsapparater. Elektricitet er således en nødvendig forudsætning for økonomisk og social udvikling. 


Traditionelt set har strømproduktion været relateret til kraftværker og afbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og gas. I dag er strømproduktion langt mere end relateret alene til fossile brændstoffer. Atomkraftværker, vindmøller, vandturbiner, solceller og bølgekraft er blot få eksempler på andre typer. 


Hos CUBIC skelnes der ikke til typen af kraftværk. CUBIC leverer 0-6300 A. eltavleløsninger til alle typer kraftværker og i alle tilfælde tilpasset slutbrugerens konkrete ønsker og behov. Person- og driftsikkerhed, kvalitet og fleksibilitet kendetegner en CUBIC eltavleløsning. 

 

Anbefalede

Løsninger

MPI

Multi Drawer

Standard & Kundetilpassede løsninger

Reference projekter